1A 1A integracyjny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
0 7:15- 8:00          
1 8:00- 8:45 historia 17 wych.rodz. 8 j.angielski-1/2 Rd 17   j.polski Sa 17
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/2 Rd 17
informatyka-2/2 Br 5
chemia Sz 11 j.angielski-1/2 Rd 17
j.angielski-2/2 21
j.francuski 16 geografia Hl 18
3 9:40-10:25 matematyka Pe 17 wf-1/2 #1ab sg1
j.angielski-2/2 21
j.polski Sa 17 religia kat 17 matematyka Pe 17
4 10:35-11:20 geografia Hl 17 wf-1/2 #1ab sg1
j.niemiecki-2/2 Mr 17
zaj. techn Br 5 wf-1/2 #1ab sg1
j.niemiecki-2/2 Mr 6
j.polski Sa 17
5 11:25-12:10 informatyka-1/2 Br 5
wf-2/2 #1AC sg1
matematyka Pe 17 matematyka Pe 17 wf-1/2 #1ab sg1
j.angielski-2/2 12
religia kat 17
6 12:35-13:20 wf-2/2 #1AC sg1 godzina z wy Hl 17 j.niemiecki-1/2 Kr 17
wf-2/2 #1AC sg1
wos 17 historia 17
7 13:25-14:10   biologia Za 6 j.niemiecki-1/2 Kr 17
wf-2/2 #1AC sg1
j.polski Sa 17 fizyka Dc 12
8 14:15-15:00   zaj. artyst Sa 17   rel. ewang.18  
9 15:05-15:50       rel.ewang.18  
wygenerowano 2016-03-11
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum